Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi rekrutacyjne — personel kierowniczy i specjalistyczny personel zawodowy
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
07/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
23/08/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1633
Usługi rekrutacyjne — personel kierowniczy i specjalistyczny personel zawodowy
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie usługodawców, którzy będą świadczyć wysokiej jakości usługi rekrutacyjne w celu zapewnienia grupie EBI pomocy w określeniu odpowiednich profili dla wolnych miejsc pracy w kilku dziedzinach podzielonych na 7 części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
7
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
2000000.00 EUR
79600000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/07/2021 00:00
23/08/2021 15:00
24/08/2021 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Personel kierowniczy
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację na stanowiska kierownicze (obecnie kierowników działów i pracowników wyższego szczebla).
Część 2
Bankowość
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację pracowników specjalizujących się w dziedzinie bankowości (w tym zarządzanie ryzykiem).
Część 3
Technologia informacyjna
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację pracowników specjalizujących się w technologii informatycznej.
Część 4
Usługi prawne
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację pracowników specjalizujących się w dziedzinie usług prawnych.
Część 5
Audyt, rachunkowość, nadzór i kontrola
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację pracowników specjalizujących się w dziedzinie audytu, rachunkowości, nadzoru i kontroli.
Część 6
Zasoby ludzkie i usługi centralne
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację pracowników specjalizujących się w dziedzinie zasobów ludzkich i usług centralnych (np. zamówienia, budynki, zarządzanie obiektami itp.).
Część 7
Doradztwo techniczne i usługi doradcze
Usługi świadczone w ramach tej części obejmują rekrutację profili pracowników specjalizujących się w doradztwie technicznym (inżynierowie, ekonomiści) i usługach doradczych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 129-341172
Ogłoszenie o zamówieniu
07/07/2021 00:00