Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ułatwienie transgranicznego przepływu danych na jednolitym rynku cyfrowym: badan...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
28/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
17/07/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
SMART 2015/0054.
Ułatwienie transgranicznego przepływu danych na jednolitym rynku cyfrowym: badanie ograniczeń związanych z umiejscowieniem danych - SMART 2015/0054
1. Głównym celem badania jest dokonanie analizy prawnych i pozaprawnych barier w praktykach państw członkowskich, które utrudniają swobodny przepływ danych w obrębie Unii Europejskiej. Badanie ma przyczynić się do trwałego rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.2. W ramach badania zostanie opracowana metoda, która posłuży do dokonania przeglądu i zestawienia zobowiązań zachowania zgodności na różnych poziomach (tj. określonych w aktach prawnych wydawanych na różnych szczeblach itp.) w Unii Europejskiej (we wszystkich 28 państwach członkowskich).3. Badanie zapewni ramy analityczne umożliwiające określenie różnego rodzaju barier utrudniających swobodny przepływ danych [A. zobowiązania zachowania zgodności, np. A.1 bariery bezpośrednie i A.2 bariery pośrednie oraz B. wymogi niezwiązane z zobowiązaniem zachowania zgodności, takie jak preferencje użytkowników, np. odczucia i obawy dotyczące przetwarzania w chmurze (przyjęcie chmury obliczeniowej)].4. Ponadto ramy analityczne należy uzupełnić przykładami z państw członkowskich, które powinny zostać wykazane w odniesieniu do (i) różnych sektorów w celu określenia obszarów, w których są często wykorzystywane i traktowane jako poufne, (ii) typów danych, (iii) typów i poziomów dokumentów legislacyjnych, w których je przedstawiono.5. Badanie obejmie również analizę jednolitej interpretacji wymogów dotyczących danych w państwach członkowskich w celu ustalenia, których typów danych wymogi te zazwyczaj dotyczą, oraz zrozumienia zabezpieczeń wymaganych dla danych z perspektywy prawnej, technologicznej i wykonawczej.6. Badanie obejmie analizę i zapewni szacunkowe dane ilościowe w odniesieniu do zidentyfikowanych w państwach członkowskich barier dla rozwoju przetwarzania w chmurze, m.in. w odniesieniu do wymogów formalnych (tj. ograniczenia związane z umiejscowieniem danych) oraz kosztów i korzyści wynikających z przejścia od wymogów formalnych do wymogów funkcjonalnych (tj. dostęp do danych do celów audytu lub stosowanie wystarczających zabezpieczeń itp.).7. Zostaną sformułowane zalecenia dotyczące wymogów funkcjonalnych (np. w zakresie zabezpieczeń), które mogłyby zastąpić wymogi formalne (np. dotyczące umiejscowienia danych) w celu ułatwienia transgranicznego przepływu danych.8. W badaniu zostaną przedstawione zalecenia dotyczące nowych rozwiązań politycznych mających na celu ułatwienie transgranicznego przepływu danych w Unii Europejskiej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
28/05/2015 00:00
Nie dotyczy
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 105-189918 Sprostowanie 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Ogłoszenie o zamówieniu 28/05/2015 00:00