Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zamówienie na usługi opracowania modelu ogólnoeuropejskiego transportu, danych d...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Data publikacji w witrynie TED:
21/04/2015
Termin nadsyłania ofert:
05/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
PP-02622-2015.
Zamówienie na usługi opracowania modelu ogólnoeuropejskiego transportu, danych dotyczących monitorowania technologii oraz scenariuszy
Zamówienie dotyczy opracowania nowego modelu ogólnoeuropejskiego transportu, powiązanych baz danych, interfejsu sieciowego oraz scenariuszy polityki. Model będzie wykorzystywany do opracowywania prognoz dotyczących działalności transportowej, ruchu, zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z obecnymi trendami i przyjętą polityką transportową, oceny skutków zmian w ramowych warunkach i polityce, identyfikacji brakujących połączeń i wąskich gardeł w sieciach transportowych oraz oceniy efektywności projektów związanych z infrastrukturą transportową, w tym złożonych projektów o skutkach transgranicznych, takich jak projekty objęte korytarzami sieci bazowej TEN-T. Prognozy dotyczące działalności transportowej będą uwzględniać zmiany w czasie w zakresie ludności, zatrudnienia oraz zmiany we wzorcach użytkowania terenu (np. związanych ze stopniem urbanizacji i rozrostem miast), zmiany w zakresie działalności gospodarczej, cen energii, dostępności infrastruktury i inne odpowiednie czynniki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwojowi technologicznemu związanemu z transportem (np. udoskonaleniom technologicznym związanym z flotą pojazdów, wykorzystaniu nowych technologii w pojazdach oraz technologiom informacyjno-komunikacyjnym w transporcie), a informacje na ten temat zostanią w pełni zintegrowane ze wspomnianą wyżej bazą danych dla modelu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/04/2015 00:00
Nie dotyczy
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 077-135332
Ogłoszenie o zamówieniu
21/04/2015 00:00