Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wskaźniki dotyczące obligacji korporacyjnych i macierze przejścia dla danych ryn...
Instytucja zamawiająca:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Data publikacji w witrynie TED:
26/02/2021
Termin nadsyłania ofert:
31/05/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
EIOPA-CP-081-2020
Wskaźniki dotyczące obligacji korporacyjnych i macierze przejścia dla danych rynkowych
EIOPA zamierza zawrzeć umowę z dostawcami danych rynkowych w zakresie:— wskaźników dochodowości dla obligacji korporacyjnych, oraz— macierzy przejścia ratingów kredytowych i tabel prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązaniaw celu obliczenia struktur czasowych stopy procentowej wolnej od ryzyka.
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Zamknięte
Zaznaczone
372,324.00 EUR
72300000
Najistotniejsze elementy
26/02/2021 00:00
31/05/2021 23:59
23/03/2021 17:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wskaźniki dochodowości obligacji korporacyjnych
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 2
Macierze przejścia ratingów kredytowych i tabele prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 055-135086
Sprostowanie
19/03/2021 00:00
2021/S 040-096589
Ogłoszenie o zamówieniu
26/02/2021 00:00