Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
2. badanie ankietowe w szkołach: ICT w kształceniu - SMART 2014/0020
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
31/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
17/12/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
SMART 2014/0020.
2. badanie ankietowe w szkołach: ICT w kształceniu - SMART 2014/0020
Badanie ma na celu pomiar postępów wykorzystania ICT i ocenę skutków wykorzystania ICT w szkołach w ramach nauczania/uczenia się. W tym celu zostaną opracowane i przeprowadzone odpowiednie badania ankietowe w 28 państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Norwegii i Turcji, po czym zostanie dokonana ocena wyników, które zostaną omówione w sprawozdaniu z badania, zawierającym także obszerny zbiór wykresów i tabel z danymi. Sprawozdanie będzie zawierać informacje na temat sytuacji w każdym kraju, przedstawione w formie profili poszczególnych krajów. Ponadto należy opracować szacunki w celu ustalenia, jakie byłyby koszty wyposażenia i połączenia wszystkich sal lekcyjnych w szkołach podstawowych i średnich w UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
31/10/2015 00:00
Nie dotyczy
17/12/2015 16:00
12/01/2016 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 056-092683
Sprostowanie
19/03/2016 00:00
2015/S 212-384023
Ogłoszenie o zamówieniu
31/10/2015 00:00