Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie skutków wdrożenia infrastruktury dla pojazdów elektrycznych zasilanych a...
Instytucja zamawiająca:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Data publikacji w witrynie TED:
05/03/2021
Termin nadsyłania ofert:
12/04/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
FCH / OP / CONTRACT NO. 296
Badanie skutków wdrożenia infrastruktury dla pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorowo i pojazdów elektrycznych na ogniwa paliwowe
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest dostarczenie, w wyniku kompleksowego badania, danych dotyczących jak najlepszego możliwego połączenia infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, dotyczących wszystkich zastosowań w transporcie drogowym. Badanie powinno umożliwić ocenę, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, najlepszego sposobu rozmieszczenia takiej infrastruktury, jej łączenia i współdziałania z istniejącą infrastrukturą. Wyniki mogą być wykorzystane w celu zapewnienia zainteresowanym stronom niezbędnych informacji, które mogą służyć do tworzenia strategii wdrażania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla wszelkich rodzajów transportu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7921
Najlepsza relacja jakości do ceny
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
73000000
BE1
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/03/2021 00:00
12/04/2021 17:00
14/04/2021 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 050-122192
Sprostowanie
12/03/2021 00:00
2021/S 045-109169
Ogłoszenie o zamówieniu
05/03/2021 00:00