Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zaproszenie do składania ofert nr 06A50/2015/M012 - umowa ramowa o roboty wraz z...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
06/02/2016
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
W toku
Informacja
06A050/2015/M012.
Zaproszenie do składania ofert nr 06A50/2015/M012 - umowa ramowa o roboty wraz z usługami konserwacji w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli
Celem zamówienia jest podpisanie jednej lub większej liczby (1 na każdą część) umów ramowych mających za przedmiot wykonanie robót wraz z usługami konserwacji w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wykrywanie pożarów, alarm przeciwpożarowy i sterowanie instalacjami przeciwpożarowymi) w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli.Wykonawca powinien zainstalować i zaprogramować nowe systemy wykrywania pożarów, alarmów przeciwpożarowych i sterowania oraz zapewnić ich konserwację.Służby konserwacyjne Parlamentu Europejskiego w Brukseli chcą, aby wykonawca był wyłącznym przedstawicielem w kontaktach z nimi oraz aby odpowiadał następującemu profilowi:— wykonawca jest producentem w sektorze wykrywania pożarów i alarmów przeciwpożarowych. Zdolności producenta muszą być zapewniane wewnętrznie i nie można ich przekazywać podwykonawcom,— wykonawca jest producentem lub podzleca produkcję układów sterowania instalacjami przeciwpożarowymi,— wykonawca może podjąć się wykonania robót i czynności konserwacyjnych w dziedzinach wykrywania pożaru, alarmu przeciwpożarowego i sterowania instalacjami przeciwpożarowymi,— wykonawca koordynuje swoją pracę z innymi stronami trzecimi, służbami wewnętrznymi lub wykonawcami PE odpowiadającymi za konserwację lub montaż instalacji technicznych powiązanych z systemami wykrywania, alarmu i sterowania instalacjami technicznymi,— wykonawca doradza służbom utrzymania budynków Parlamentu Europejskiego, aby zachować zgodność z celami umowy i zrealizować je.Przez cały czas trwania umowy wymaga się gwarancji kompatybilności z całym istniejącym zainstalowanym wyposażeniem i wszystkimi systemami wykrywania, systemami alarmowymi i systemami sterowania instalacjami przeciwpożarowymi podczas uruchamiania nowych urządzeń i nowych systemów.Zamówienie dotyczy wszystkich budynków zajmowanych przez Parlament Europejski w Brukseli i dzieli się na 2 części. Kandydat może złożyć ofertę na jedną z 2 części (część 1, część 2) lub na obie części (część 1 wraz z częścią 2).Pierwsza część (część 1) dotyczy całkowitej powierzchni ± 362 000 m2 (włącznie z częścią podziemną) podzielonej na 4 budynki. Druga część (część 2) dotyczy całkowitej powierzchni ± 300 000 m2 (włącznie z częścią podziemną) podzielonej na 12 budynków.Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby budynków siedziby w ramach dowolnej z 2 części w trakcie trwania umowy.
Roboty budowlane
Ograniczony
W toku
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
06/02/2016 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
23/03/2016 17:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1:
Roboty wraz z usługami konserwacji w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w następujących budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (około 362 000 m2):• budynek im. Altiera Spinellego (ASP) (około 286 000 m2),• budynek im. Willy’ego Brandta (WIB + BQL) (około 38 000 m2),• budynek im. Józsefa Antalla (JAN) (około 38 000 m2).
Część 2
Część 2:
Roboty wraz z usługami konserwacji w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w następujących budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (około 300 000 m2):• budynek im. Paula-Henriego Spaaka (PHS) (około 84 000 m2),• budynek Square de Meeûs (SQM) (około 56 000 m2),• budynek im. Wilfrieda Martensa (WIM) (około 41 000 m2),• budynek Atrium (ATR) (około 33 000 m2),• budynek Wiertz (WIE) (około 18 000 m2),• budynki Montoyer 75 (MOY), Dom Historii Europejskiej (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (każdy o powierzchni od 4 000 do 12 000 m2).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 056-092685
Sprostowanie
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Ogłoszenie o zamówieniu
06/02/2016 00:00