Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
System archiwizacji
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
21/04/2015
Termin nadsyłania ofert:
03/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
2015/EJ/03/PO.
System archiwizacji
W pierwszym kwartale 2017 Eurojust przeniesie biura do nowo wybudowanej siedziby w Statenkwartier, Haga, Niderlandy.Nowy budynek będzie posiadał określoną przestrzeń wydzieloną w celu archiwizacji.W zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wchodzi zakup:dostosowanego do potrzeb rozwiązania dla archiwów Eurojustu;konserwacji zapobiegawczej i naprawczej zainstalowanego systemu;możliwości dodatkowych zakupów i zmian w razie potrzeby;usunięcia i utylizacji istniejących mebli służących do archiwizacji.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/04/2015 00:00
Nie dotyczy
26/05/2015 23:59
28/05/2015 00:00
03/06/2015 23:59
10/06/2015 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 134-246608 Sprostowanie 15/07/2015 00:00
2015/S 081-142265 Sprostowanie 25/04/2015 00:00
2015/S 077-135317 Ogłoszenie o zamówieniu 21/04/2015 00:00