Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące opodatkowania MŚP w Europie - badanie empiryczne stosowanego w...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
31/05/2012
Termin nadsyłania ofert:
27/07/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Badanie dotyczące opodatkowania MŚP w Europie - badanie empiryczne stosowanego wobec MŚP opodatkowania dochodów osób prawnych w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami.
Jednym z niesprzyjających czynników wpływających na MŚP są ich bardzo ograniczone zasoby finansowe i ludzkie. Duże przedsiębiorstwa mogą mieć dostęp do różnych rodzajów wiedzy specjalistycznej i uzyskiwać doradztwo w kwestiach ekonomicznych dotyczących np. finansowania, opodatkowania i struktur biznesowych w celu optymalizacji zysku netto, natomiast MŚP napotykają 3 zasadnicze trudności w prowadzeniu działalności, którymi są: dostęp do kapitału, koszty spełniania wymogów podatkowych oraz obciążenia administracyjne. Stawiają one MŚP w niekorzystnym położeniu i mogą hamować ich wzrost. Innym złożonym zagadnieniem dla MŚP jest zajmowanie się dotyczącymi ich kwestiami podatkowymi. Kwestie podatkowe są stosunkowo często zlecane zewnętrznym doradcom podatkowym, ponieważ MŚP generalnie nie posiadają własnych specjalistów ds. podatkowych, którzy mogliby optymalizować ich zobowiązania fiskalne. Powszechnie przypuszcza się, że MŚP płacą proporcjonalnie wyższe podatki niż ich konkurenci będący dużymi przedsiębiorstwami, ale można też zauważyć, że MŚP w wielu krajach korzystają z niższych stawek podatkowych wynikających ze specjalnych ulg podatkowych, zachęt w zakresie B+R itp. Takie korzystne rozwiązania podatkowe mogą jednak przerodzić się w ograniczenia zniechęcające MŚP do wzrostu ponad granice wyznaczone ulgami podatkowymi. Ważne jest, aby MŚP mogły wzmocnić swe podstawy kapitałowe, gdyż słaba pozycja finansowa tych przedsiębiorstw sprawia, że są one szczególnie narażone w okresach recesji, a także nasila ona problemy związane ze zmianami strukturalnymi, reorientacją działalności biznesowej czy uzyskaniem finansowania. Zasadniczo MŚP nie powinny mieć mniejszych szans konkurencyjnych pod względem opodatkowania, finansowania itp. w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami. Biorąc pod uwagę potencjał wzrostu charakteryzujący MŚP w naszej gospodarce i jego możliwe powiązanie z opodatkowaniem, stwierdza się potrzebę przeprowadzenia badania dotyczącego kwestii opodatkowania dochodów osób prawnych (CIT) i dobrych praktyk w tym obszarze z perspektywy MŚP w pozafinansowym sektorze gospodarki. Wśród celów badania można wymienić przygotowanie analizy podatku CIT mającego zastosowanie do MŚP oraz zidentyfikowanie ewentualnych różnic w podejściu fiskalnym do MŚP w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, a także ocenę wpływu tych różnic na sytuację finansową MŚP i ich potencjał wzrostu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
Nie dotyczy
Nie dotyczy
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2012/S 102-169282 Ogłoszenie o zamówieniu 31/05/2012 00:00