Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przegląd siedlisk murawowych i opracowanie map rozmieszczenia siedlisk wrzosowis...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
30/04/2015
Termin nadsyłania ofert:
12/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EEA/NSV/15/005.
Przegląd siedlisk murawowych i opracowanie map rozmieszczenia siedlisk wrzosowisk/zarośli według klasyfikacji siedlisk EUNIS
UE oraz cele dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w wymiarze globalnym do 2020 wymagają monitorowania, zgłaszania i oceny postępów w obszarze tematycznym różnorodności biologicznej. Przegląd dostępnych narzędzi, które wykorzystuje się do opisywania elementów różnorodności biologicznej na skalę europejską, jest działaniem przygotowawczym niezbędnym do zaspokojenia potrzeb związanych z realizacją nowych celów w obszarze różnorodności biologicznej.EEA prowadzi i aktualizuje centrum danych dotyczących różnorodności biologicznej, w którym publikowane są europejskie zbiory danych i informacje dotyczące terenów, gatunków i siedlisk w Europie. Zbiory te, razem ze zbiorami danych dostarczanych przez inne centra danych środowiskowych, pomagają w ocenie postępów w realizacji celów w obszarze różnorodności biologicznej, wykazywanych w europejskim systemie informacji o różnorodności biologicznej (BISE).EEA stworzyła klasyfikację siedlisk europejskiej sieci informacji o przyrodzie (EUNIS), którą utrzymuje w ramach centrum danych dotyczących różnorodności biologicznej. Klasyfikacja siedlisk EUNIS ma na celu stworzenie ogólnoeuropejskiego referencyjnego zbioru siedlisk o wspólnych cechach w ramach hierarchicznej klasyfikacji, w dążeniu do uzyskania konkretnych rezultatów oraz wspierania określonych aplikacji na potrzeby monitorowania różnorodności biologicznej oraz sprawozdawczości na skalę europejską. Aplikacje takie obejmują sprawozdawczość do celów wdrażania dyrektywy siedliskowej UE i konwencji berneńskiej oraz dostarczanie informacji w kontekście wspólnej polityki rolnej (WPR) i Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejski standardowy wykaz rodzajów siedlisk potrzebny jest również do wdrożenia dyrektywy INSPIRE, do której będą musiały nawiązywać inne krajowe i regionalne klasyfikacje, aby mogły być porównywalne.Ponadto EEA uczestniczy w rozpoznawaniu i ocenie ekosystemów i ich usług (MAES), działalności realizowanej w ramach strategii UE w obszarze różnorodności biologicznej. Ważne dla tej działalności, jak również pomocne w ocenie ekosystemów w Europie, jest opracowanie poziomu bazowego na potrzeby dokumentowania, monitorowania i oceny jakości siedlisk w całej Europie za sprawą analizy istniejących danych z monitorowania roślinności „in situ”, zgodnie z klasyfikacją siedlisk EUNIS.Usługi podzielono na 2 pakiety robocze:pakiet roboczy 1: przegląd EUNIS — siedliska murawowe poziomu 3;pakiet roboczy 2: mapy rozmieszczenia i opisy siedlisk wrzosowisk/zarośli.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
30/04/2015 00:00
Nie dotyczy
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 084-148651
Ogłoszenie o zamówieniu
30/04/2015 00:00