Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi produkcji i redakcji materiałów popularyzatorskich Eurostatu
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
04/08/2021
Termin nadsyłania ofert:
30/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/LUX/2021/OP/0006
Usługi produkcji i redakcji materiałów popularyzatorskich Eurostatu
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy działań związanych z usługami produkcji i redakcji materiałów popularyzatorskich Eurostatu.Usługi statystyczne, będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków, zostały podzielone na następujące części:— część 1: tworzenie materiałów popularyzatorskich Eurostatu;— część 2: usługi redakcyjne na potrzeby sekcji „What’s new” witryny internetowej Eurostatu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
3056800.00 EUR
79800000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/08/2021 00:00
30/09/2021 16:00
04/10/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Tworzenie materiałów popularyzatorskich
Ta część obejmuje prace statystyczne i redakcyjne w różnych obszarach statystycznych. Wykonawca musi zidentyfikować odpowiednie dane i przeanalizować te dane w sposób umożliwiający identyfikację najbardziej istotnych wniosków. Wykonawca musi również przedstawić wyniki w przejrzysty, zrozumiały i atrakcyjny sposób, przygotowując i dodając odpowiednie ilustracje wysokiej jakości potwierdzające wnioski.Od wykonawcy oczekuje się opracowania nowych artykułów i publikacji Statistics Explained, przeglądu i aktualizacji istniejących artykułów Statistics Explained oraz wprowadzenia treści artykułów na stronę Statistics Explained.
Część 2
Usługi redakcyjne na rzecz strony internetowej Eurostat
Celem zamówienia jest przygotowanie i opublikowanie artykułów i materiałów wizualnych w stosunkowo krótkim (kilkudniowym) terminie. Obejmuje ono analizę danych w celu określenia wniosków i dopasowania do potrzeb odbiorców docelowych, usługi redakcyjne, projektowanie graficzne i publikowanie na stronie internetowej. W tym celu Eurostat potrzebuje usług w zakresie przygotowania artykułów statystycznych w stylu dziennikarskim dla użytkowników niebędących ekspertami, pozyskiwania danych z bazy danych Eurostatu oraz przygotowania materiałów wizualnych dostosowanych do potrzeb mediów społecznych (aktualne platformy Eurostatu: Twitter, Facebook i Instagram).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 149-395439
Ogłoszenie o zamówieniu
04/08/2021 00:00