Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi ochrony: Ochrona (część 1) i monitoring systemu alarmowego, interwencje w...
Instytucja zamawiająca:
SESAR Joint Undertaking
Data publikacji w witrynie TED:
30/03/2021
Termin nadsyłania ofert:
20/05/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
SJU/LC/0159-CFT
Usługi ochrony: Ochrona (część 1) i monitoring systemu alarmowego, interwencje w lokalach i utrzymanie systemów zabezpieczających (część 2)
W celu zapewnienia bezpiecznego i chronionego otoczenia Wspólne Przedsięwzięcie SESAR planuje zawarcie umowy o świadczenie następujących usług z dziedziny ochrony:— część 1:Dozór, usługi wsparcia oraz doraźne interwencje związane ze stanem bezpieczeństwa;— część 2:etap I: usługi modernizacji lub wymiany sprzętu i instalacji w celu zapewnienia interoperacyjności.etap II, na który składają się usługi monitoringu systemu alarmowego, interwencje w lokalach po odebraniu sygnału alarmowego, utrzymanie systemów zabezpieczających oraz doraźne interwencje związane ze stanem bezpieczeństwa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Zamówienie publiczne
278460.00 EUR
79710000
Warunki udziału
zgodnie z dokumentacją przetargową.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/03/2021 00:00
20/05/2021 12:00
25/05/2021 15:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Dozór, usługi wsparcia oraz doraźne interwencje związane ze stanem bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Wspólne Przedsięwzięcie SESAR planuje zawarcie umowy o świadczenie usług ochrony, świadczenie usług wsparcia oraz doraźne interwencje związane ze stanem bezpieczeństwa.Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.
Część 2
Usługi ochrony: Monitoring systemu alarmowego, interwencje w lokalach i utrzymanie systemów bezpieczeństwa
Zamówienie jest podzielone na 2 etapy:etap I: usługi modernizacji lub wymiany sprzętu i instalacji w celu zapewnienia interoperacyjności.etap II, na który składają się usługi monitoringu systemu alarmowego, interwencje w lokalach po odebraniu sygnału alarmowego, utrzymanie systemów zabezpieczających oraz doraźne interwencje związane ze stanem bezpieczeństwa.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 090-231905
Sprostowanie
10/05/2021 00:00
2021/S 062-156110
Ogłoszenie o zamówieniu
30/03/2021 00:00