Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zamówienie na usługi wsparcia w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady z dnia 12.12...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
30/04/2015
Termin nadsyłania ofert:
15/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.1/SER/2015/0011.
Zamówienie na usługi wsparcia w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady z dnia 12.12.1991 dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)
Celem niniejszego zamówienia na usługi jest wsparcie DG ds. Środowiska w odniesieniu do technicznych, naukowych i społeczno-ekonomicznych aspektów stosowania substancji odżywczych i gospodarowania nimi w sektorze rolnictwa oraz pomoc na rzecz Komisji w jej obowiązku egzekwowania dyrektywy azotanowej. W szczególności w ramach niniejszego zamówienia na usługi zostaną zaspokojone określone potrzeby związane z:— zapewnieniem doraźnego doradztwa naukowego, społeczno-gospodarczego i technicznego na temat zagadnień powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z dyrektywą azotanową,— opracowaniem sprawozdań dotyczących kwestii naukowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych odnoszących się do stosowania substancji odżywczych i gospodarowania nimi, w tym wdrażania dyrektywy azotanowej,— analizą i komentowaniem sprawozdań przedkładanych Komisji w kontekście odstępstwa przyznanego zgodnie z pkt 2 lit. b) załącznika III do dyrektywy azotanowej,— stworzeniem niezbędnego zaplecza na rzecz Komisji w celu opracowywania sprawozdań szczegółowych i podsumowujących dotyczących wdrażania dyrektywy azotanowej na poziomie UE, opartych na sprawozdaniach przedkładanych przez państwa członkowskie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
30/04/2015 00:00
Nie dotyczy
05/06/2015 16:30
08/06/2015 00:00
15/06/2015 16:00
29/06/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 084-148670 Ogłoszenie o zamówieniu 30/04/2015 00:00