Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
15.ESI.OP.064 Ocena dostępu MŚP związanych z obronnością do programu COSME
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
09/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
15/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
15.ESI.OP.064.
15.ESI.OP.064 Ocena dostępu MŚP związanych z obronnością do programu COSME
Oczekiwane są następujące rezultaty oceny: (i) zwiększenie świadomości, (ii) transfer wiedzy fachowej oraz (iii) budowanie zdolności w zakresie programu COSME w całej europejskiej bazie technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (EDTIB). Do wykonawcy będzie należało:a) określenie sposobów, które faktycznie pozwolą MŚP i klastrom związanym z obronnością czerpać największe korzyści z instrumentów, narzędzi i możliwości programu COSME;b) zatwierdzenie/zweryfikowanie wniosków z badania poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla pilotażowych zastosowań (których celem jest uzyskanie dostępu zarówno do instrumentów finansowych COSME, jak i innych środków wsparcia).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
09/05/2015 00:00
Nie dotyczy
15/06/2015 17:00
16/06/2015 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 090-160891
Ogłoszenie o zamówieniu
09/05/2015 00:00