Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Nouvelle version du modèle d'offre financière: 5.Offre - Annexe II OILLUX2021OP0004 v2_001
Tytuł:
Kontrole sanitarne, Luksemburg
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Data publikacji w witrynie TED:
03/08/2021
Termin nadsyłania ofert:
14/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
OIL/LUX/2021/OP/0004
Kontrole sanitarne, Luksemburg
Przeprowadzanie kontroli stanu zdrowia żywności, powietrza, wody, powierzchni i piasku oraz przeprowadzanie kontroli higieny w kuchniach i stołówkach w budynkach zajmowanych lub przeznaczonych do zajęcia przez instytucje europejskie w Wielkim Księstwie Luksemburga.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Tylko jedna część
1
Umowa ramowa
71317200
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/08/2021 00:00
14/09/2021 16:00
15/09/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Sprawdzanie jakości sanitarnej żywności
Część 1: Pasze— pozycja I: sprawdzanie na podstawie ustalonego programu kontroli jakości sanitarnej żywności;— pozycja II: dodatkowe kontrole, które ewentualnie zostaną przeprowadzone;— pozycja III: pomoc techniczna udzielana instytucjom.
Część 2
Sprawdzanie jakości sanitarnej wody
Część 2: Sektor wodny— pozycja I: sprawdzanie na podstawie ustalonego programu kontroli jakości sanitarnej wody;— pozycja II: dodatkowe kontrole, które ewentualnie zostaną przeprowadzone;— pozycja III: pomoc techniczna udzielana instytucjom.
Część 3
Sprawdzanie stanu higienicznego pomieszczeń i sprzętu (powierzchni), jakości powietrza w pomieszczeniach usług gastronomicznych i jakości sanitarnej piasku
Część 3: Powierzchnie, powietrze i piasek— pozycja I: sprawdzanie na podstawie ustalonego programu kontroli jakości;— pozycja II: dodatkowe kontrole, które ewentualnie zostaną przeprowadzone;— pozycja III: pomoc techniczna udzielana instytucjom.
Część 4
Audyty higieny
Część 4: audyty higieny— pozycja I: audyt;— pozycja II: pomoc techniczna udzielana instytucjom.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 148-392751
Ogłoszenie o zamówieniu
03/08/2021 00:00
Powiązane zaproszenie do składania ofert
Numer referencyjny przetargu Tytuł Rodzaj ogłoszenia
OIL.06/PO/2017/024.
Kontrole sanitarne
Ogłoszenie o zamówieniu