Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Doradztwo i usługi w celu wsparcia działań przekrojowych w dziedzinie budynków i...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
12/04/2021
Termin nadsyłania ofert:
13/05/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1620
Doradztwo i usługi w celu wsparcia działań przekrojowych w dziedzinie budynków i logistyki
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest pozyskanie usług doradczych i konsultacyjnych w celu wsparcia działań przekrojowych w dziedzinie budynków i logistyki; umowy o usługi doradcze zawarte z usługodawcami zewnętrznymi w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert będą służyć zapewnieniu wsparcia przekrojowego w możliwie skuteczny sposób, wnoszący wartość dodaną do całości usług obsługi obiektów, realizowanych przez Departament ds. budynków i logistyki.Innymi słowy, umowy na usługi doradcze i konsultacje, zawarte w drodze niniejszej procedury przetargowej, będą przede wszystkim wspierać Departament ds. budynków i logistyki w osiąganiu jego celów oraz w poprawie jego wyników jako „wewnętrznego usługodawcy ds. zarządzania obiektami” w EBI. Z niniejszej umowy mogą również korzystać inne departamenty i dyrekcje EBI oraz EFI.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepsza relacja jakości do ceny
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
71315210
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71315200
71315210
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/04/2021 00:00
13/05/2021 15:00
17/05/2021 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 070-177232
Ogłoszenie o zamówieniu
12/04/2021 00:00