Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o dostawę materiałów eksploatacyjnych i odczynników do aparatu Bio-...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
06/06/2015
Termin nadsyłania ofert:
20/07/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Umowa ramowa o dostawę materiałów eksploatacyjnych i odczynników do aparatu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System
Dział Biologii Molekularnej i Genomiki Instytutu Zdrowia i Ochrony Konsumentów prowadzi laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. modyfikowanej genetycznie żywności i pasz [rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady], zajmujące się walidacją analitycznych metod wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie występujących w żywności i paszach.Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) pozostaje do dziś złotym standardem technologicznym w zakresie rutynowej analizy obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie w żywności i paszach, a laboratorium referencyjne Unii Europejskiej wykorzystało qPCR do walidacji około 60 metod wykrywania i kwantyfikacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie.Dziś coraz większe uznanie zdobywa cyfrowa PCR, która jest nową technologią bazującą na PCR. Technologię tę zastosowano w wersji z frakcjonowaniem kropelkowym (ddPCR) w aparacie marki Bio-Rad QX200 zakupionym przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej. W metodzie ddPCR pojedyncza próbka ulega frakcjonowaniu na krople, dzięki czemu można wykonać nawet 20 000 równoczesnych reakcji, co daje możliwość uzyskania większej precyzji i bardzo niskiego progu czułości bez konieczności stosowania certyfikowanych materiałów referencyjnych. Technologia ddPCR ma szansę stać się metodą stosowaną rutynowo przez laboratoria testujące do selekcjonowania i kwantyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie w próbkach.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
06/06/2015 00:00
Nie dotyczy
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 119-216340
Sprostowanie
24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066
Ogłoszenie o zamówieniu
06/06/2015 00:00