Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące wodoru w portach i przemysłowych obszarach przybrzeżnych
Instytucja zamawiająca:
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Data publikacji w witrynie TED:
06/05/2021
Termin nadsyłania ofert:
22/06/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
FCH / OP / Contract 300
Badanie dotyczące wodoru w portach i przemysłowych obszarach przybrzeżnych
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest przeprowadzenie badania obejmującego następujący zestaw zadań:Zadanie 1: ocena zapotrzebowania na wodór w portach i przemysłowych obszarach przybrzeżnych;Zadanie 2: stworzenie planu działania dla europejskich portów wodorowych;Zadanie 3: dalsze prognozy gospodarcze dotyczące możliwych modeli biznesowych i warunków niezbędnych do przejścia na wodór odnawialny w portach;Zadanie 4: opracowanie studiów przypadku przygotowujących koncepcje projektów w zakresie dostaw i wykorzystania wodoru w portach;Zadanie 5: zapewnienie badań naukowych i innowacji, regulacji, kodeksów i norm, działań politycznych i regulacyjnych niezbędnych do szybszego wykorzystania wodoru ze źródeł odnawialnych w portach i strefach przybrzeżnych;Zadanie 6: nadanie tempa poprzez zgromadzenie zainteresowanych stron reprezentujących porty w ramach sieci organizacji o wspólnych interesach w perspektywie długoterminowej mającej na celu dalszy rozwój i zebranie/scentralizowanie indywidualnych planów działania na rzecz wodoru w ogólnoeuropejskim planie portów wodorowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
Najlepsza relacja jakości do ceny
600000.00 EUR
600000.00 EUR
73000000
BE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/05/2021 00:00
22/06/2021 17:00
24/06/2021 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 088-226763
Ogłoszenie o zamówieniu
06/05/2021 00:00