Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie roli szczegółowego podsumowania przebiegu badania w ocenie zagrożeń za p...
Instytucja zamawiająca:
European Chemicals Agency (ECHA)
Data publikacji w witrynie TED:
30/04/2021
Termin nadsyłania ofert:
26/05/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
ECHA/2021/46
Badanie roli szczegółowego podsumowania przebiegu badania w ocenie zagrożeń za pomocą praktycznych sugestii dotyczących ulepszenia koncepcji zharmonizowanych szablonów OECD
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zamierza zawrzeć umowę o usługi polegające na przeprowadzeniu badania dotyczącego roli szczegółowego podsumowania przebiegu badań w ocenie zagrożeń. Celem jest określenie ulepszeń w formatach podsumowujących badania opracowanych na poziomie OECD (zharmonizowane szablony), które mogłyby spowodować uproszczenie lub poprawę obecnego formatu i określić sposoby poprawy wiarygodności koncepcji szczegółowego podsumowania przebiegu badania.Prace będą polegały na przeprowadzeniu badań literaturowych, wywiadów i ankiet wśród autorów i oceniających streszczenia badań. Usługodawca porówna również różnice między streszczeniami wygenerowanymi przez samego usługodawcę a streszczeniami już dostępnymi w bazie danych ECHA i innych źródłach, jeżeli są dostępne. Szczegółowe podsumowanie przebiegu badania będzie miało miejsce w kilku punktach końcowych obejmujących następujące obszary: właściwości fizykochemiczne, losy i zachowanie, ekotoksykologię i toksykologię.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najlepsza relacja jakości do ceny
180000.00 EUR
180000.00 EUR
90711100
FI
Additional CPV Supplementary CPV
71241000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/04/2021 00:00
26/05/2021 14:00
27/05/2021 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 084-213106
Ogłoszenie o zamówieniu
30/04/2021 00:00