Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału (KPI 3)
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
07/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
18/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
AO 354
Przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału (KPI 3)
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie 1 z 2 bezpośrednich umów o usługi, które będą realizowane równocześnie przez 2 różnych wykonawców: 1 wywodzącego się ze środowiska akademickiego i drugiego z sektora audytu i powiązanych usług. Oznacza to, że wykonawcy może zostać udzielona wyłącznie 1 część, nawet jeśli ubiega się on o obie części. Wykonawcy przeprowadzą przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Do obu części mają zastosowanie takie same postanowienia prawne i umowne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
07/05/2015 00:00
11/06/2015 23:59
18/06/2015 23:59
19/06/2015 00:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Akademicki przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie bezpośredniej umowy o usługi z niezależnym ekspertem zewnętrznym. Wykonawcy może zostać udzielona wyłącznie 1 część, nawet jeśli ubiega się on o obie części. Wykonawca przeprowadzi przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału.
Część 2
Przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału (sektor audytu i powiązanych usług)
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie bezpośredniej umowy o usługi z niezależnym ekspertem zewnętrznym. Wykonawcy może zostać udzielona wyłącznie 1 część, nawet jeśli ubiega się on o obie części. Wykonawca przeprowadzi przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 226-410604
Sprostowanie
21/11/2015 00:00
2015/S 088-157967
Ogłoszenie o zamówieniu
07/05/2015 00:00