Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi wsparcia działań realizowanych na podstawie rozporządzenia...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
07/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
22/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Umowa ramowa o usługi wsparcia działań realizowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20.11.2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006...
Ogólnym celem zamówienia jest zapewnienie Komisji pomocy na różnych etapach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (rozporządzenia w sprawie recyklingu statków). Do bardziej szczegółowych celów zamówienia zalicza się:(i) pomoc Komisji przy organizacji działań informacyjnych mających na celu świadczenie usług tymczasowej pomocy w wybranych wstępnie krajach, w których można spodziewać się dużej liczby wniosków od zakładów recyklingu statków o włączenie do europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków;(ii) pomoc Komisji przy organizacji warsztatów dla weryfikatorów zakładów recyklingu statków (tzw. niezależnych weryfikatorów);(iii) gromadzenie opinii zainteresowanych stron oraz ekspertów z państw członkowskich na temat aspektów rozporządzenia w sprawie recyklingu statków, mogących wymagać dokładniejszych objaśnień, jak również przetwarzanie otrzymanych informacji w projekty wytycznych;(iv) pomoc Komisji w przeglądaniu wniosków o włączenie do europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków, złożonych przez zakłady recyklingu statków spoza UE;(v) przeprowadzanie inspekcji na miejscu w zakładach umieszczonych w wykazie, pod nadzorem Komisji oraz we współpracy z właściwymi organami państwa trzeciego, w którym znajduje się dany zakład recyklingu statków.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
07/05/2015 00:00
Nie dotyczy
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 088-157970 Ogłoszenie o zamówieniu 07/05/2015 00:00