Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zintegrowane podejście do finansowania różnorodności biologicznej: ocena rezulta...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
09/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
23/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
Zintegrowane podejście do finansowania różnorodności biologicznej: ocena rezultatów i analiza opcji na przyszłość
Ogólnym celem badania jest ocena możliwości zwiększenia skuteczności podejścia integracyjnego do finansowania różnorodności biologicznej oraz analiza dalszych wariantów na potrzeby rozszerzenia wsparcia finansowego na rzecz środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w UE. W badaniu należy przedstawić opcje służące poprawie skuteczności bieżących możliwości finansowych, m.in. poprzez zwiększenie potencjału i/lub zmiany w zarządzaniu i administrowaniu, jak również podejścia uzupełniające (powiązanie z celami na rzecz środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, rozszerzenie Instrumentu Finansowego na rzecz Środowiska, dodatkowy fundusz specjalny). Badanie powinno również wyodrębnić instrumenty gospodarcze, które mogą zostać użyte w formie uzupełnień, jako dodatki do istniejących instrumentów UE, a w szczególności te instrumenty gospodarcze, które z perspektywy UE nie zostały dotąd sprawdzone. W oparciu o ustalenia poczynione w toku badania powinno być możliwe wskazanie odpowiednich kombinacji polityki fiskalnej i pieniężnej w celu bardziej skutecznego wsparcia ze zróżnicowanych źródeł na rzecz różnorodności biologicznej w przyszłości. Szczególną uwagę w toku badania należy poświęcić finansowaniu sieci Natura 2000, zważywszy na obowiązujący prawnie w UE charakter tych obszarów. Należy przeanalizować, które mechanizmy finansowania bardziej nadają się do szczególnych potrzeb sieci Natura 2000 i w jakich warunkach są one najskuteczniejsze.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
09/05/2015 00:00
Nie dotyczy
23/06/2015 16:00
07/07/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 090-160907 Ogłoszenie o zamówieniu 09/05/2015 00:00