Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich
Instytucja zamawiająca:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Data publikacji w witrynie TED:
23/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
15/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
EFCA/2021/OP/02
Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich
Celem zamówienia jest czarter statków do patrolowania łowisk morskich przez EFCA.W odniesieniu do części 1 należy dostarczyć dwa statki;W odniesieniu do części 2 należy dostarczyć jeden statek.Statek będzie wykorzystywany głównie do patrolowania łowisk; będzie stanowił platformę wykorzystywaną do monitorowania statków rybackich, wchodzenia na pokład statków rybackich i przeprowadzania inspekcji na statkach rybackich oraz ich statkach pomocniczych i transportowych na wodach międzynarodowych, unijnych oraz wodach krajów nie będących państwami członkowskimi UE przez upoważnionych inspektorów rybołówstwa. Wobec ewentualnych operacji wielozadaniowych w ramach europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej statek ten może być również wykorzystywany do innych operacji niż inspekcja i kontrola rybołówstwa. W szczególności operacje wielozadaniowe mogą polegać między innymi na zapewnianiu pomocy i wsparcia podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych, reagowania na zanieczyszczenia oraz egzekwowania obowiązującego prawodawstwa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
2
Umowa ramowa
90,000,000.00 EUR
60650000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/07/2021 00:00
15/09/2021 15:00
16/09/2021 15:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich – 2 statki
Dwa statki do patrolowania łowisk morskich będą rozmieszczone przede wszystkim na wodach UE, a także na obszarach objętych regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem na północnym Oceanie Atlantyckim, na wodach Unii Europejskiej na północnym Atlantyku oraz, jeżeli jest to dozwolone, na wodach państw niebędących członkami UE.
Część 2
Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich — 1 statek
Jeden statek do patrolowania łowisk morskich, który będzie głównie rozmieszczony na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i wschodnim Oceanie Atlantyckim.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 141-371571
Ogłoszenie o zamówieniu
23/07/2021 00:00