Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Obserwatorium innowacji w przedsiębiorstwach.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
23/06/2012
Termin nadsyłania ofert:
10/09/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
Business Innovation Observatory
Obserwatorium innowacji w przedsiębiorstwach.
Komisja Europejska zamierza zawrzeć umowę o usługi dotyczące obserwatorium innowacji w przedsiębiorstwach w celu zapewniania na bieżąco europejskim twórcom polityki analizy i informacji na temat najnowszych tendencji w dziedzinie innowacji w przedsiębiorstwach, podejmowanych działań i stosowanych modeli. Analiza będzie w szczególności przeprowadzana z mikroperspektywy przedsiębiorstw na tle uwarunkowań instytucjonalnych, politycznych, społeczno-gospodarczych i prawnych w skali makro oraz w kontekście polityki. Na podstawie analizy zostaną sformułowane odpowiednie zalecenia dotyczące polityki na poziomach europejskim i krajowym. Narzędzie to powinno być postrzegane jako uzupełnienie innych ilościowych instrumentów analitycznych, a przede wszystkim opracowywanej przez Komisję unijnej tablicy wyników innowacyjności.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
23/06/2012 00:00
10/09/2012 23:59
10/09/2012 16:30
20/09/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 119-195890
Ogłoszenie o zamówieniu
23/06/2012 00:00