Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Tytuł:
Biologiczne znaczenie skali skutków (w tym skutków pod względem umieralności, sk...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
17/09/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
Biologiczne znaczenie skali skutków (w tym skutków pod względem umieralności, skutków subletalnych i reprodukcyjnych) zaobserwowanych w badaniach płazów i gadów w kontekście wpływu na poziom populacji płazów i gadów
W celu wsparcia prac nad rozwojem solidnego i rzetelnego schematu naukowej oceny ryzyka konieczne jest zebranie danych dotyczących biologicznego znaczenia skutków (np. skutków pod względem umieralności, skutków subletalnych i reprodukcyjnych) zaobserwowanych w badaniach laboratoryjnych w kontekście wpływu na poziom populacji płazów i gadów. Celem jest uzyskanie bazy, która posłuży do zaproponowania czynników ekstrapolacji w przyszłych schematach oceny ryzyka. Zebrane dane zostaną później wykorzystane do skorelowania skutków zaobserwowanych w badaniach laboratoryjnych z wpływem na poziom populacji, jak również do stworzenia bazy, z której zostaną wyprowadzone wartości progowe na potrzeby ocen pierwszego stopnia dokonywanych na podstawie badań laboratoryjnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
12/05/2015 00:00
Nie dotyczy
17/09/2015 23:59
24/09/2015 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 128-234421
Sprostowanie
07/07/2015 00:00
2015/S 091-162598
Ogłoszenie o zamówieniu
12/05/2015 00:00