Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradztwa technicznego i kontroli projektów na potrzeby projektów budowla...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
01/09/2021
Termin nadsyłania ofert:
04/10/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1644
Usługi doradztwa technicznego i kontroli projektów na potrzeby projektów budowlanych EBI w Luksemburgu
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wybór dwóch konsultantów do świadczenia usług doradztwa technicznego i kontroli projektów w związku z projektami budowlanymi EBI w Luksemburgu. Obaj konsultanci będą wspierać zarządzanie projektem poprzez wzmocnienie funkcji kontroli operacyjnej EBI, głównie pod względem kosztów, ryzyka, harmonogramu i umów, ale także poprzez zapewnienie na żądanie szerszego doradztwa strategicznego i doraźnego doradztwa technicznego.W wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert zostaną zawarte dwie umowy ramowe, po jednej dla każdej z dwóch części:— część 1: doradca techniczny na potrzeby projektów budowlanych EBI w Luksemburgu, oraz— część 2: kontrola i pomoc w realizacji projektów budowlanych EBI w Luksemburgu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Tylko jedna część
1
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement
11,500,000.00 EUR
71300000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Doradca techniczny ds. projektów budowlanych EBI w Luksemburgu
Zadaniem doradcy technicznego jest świadczenie na wniosek usług doradztwa strategicznego i doraźnego doradztwa technicznego w związku z projektami budowlanymi EBI w Luksemburgu. Doradca techniczny zapewni doradztwo i będzie raportował bezpośrednio do działu operacyjnego EBI odpowiedzialnego za projekt i do kierownictwa wyższego szczebla w związku z decyzjami strategicznymi projektu (takimi jak zarządzanie, zarządzanie projektami i procesami, audyt techniczny itp.) oraz z głównymi kwestiami technicznymi związanymi z wdrażaniem projektów budowlanych EBI w Luksemburgu.
Część 2
Kontrola projektu i pomoc w ramach projektów budowlanych EBI w Luksemburgu
Kontrola projektu i pomoc w zakresie projektów budowlanych polega na świadczeniu na wniosek usług operacyjnej kontroli projektów, głównie pod względem kosztów, ryzyka, harmonogramu i umów, w związku z projektami budowlanymi EBI w Luksemburgu. Kontrola projektu i pomoc w ramach projektów budowlanych zapewni doradztwo i sprawozdanie bezpośrednio na rzecz odpowiedzialnego działu operacyjnego EBI. W ramach umowy ramowej dotyczącej kontroli projektu i pomocy może być wymagane zapewnianie profili technicznych w celu uzupełnienia zdolności EBI w zakresie zarządzania projektem i koordynacji technicznej projektów budowlanych w Luksemburgu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 169-440974
Ogłoszenie o zamówieniu
01/09/2021 00:00