Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie ze wspólnoto...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
03/06/2015
Termin nadsyłania ofert:
14/07/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.1/ETU/2015/0018.
Badanie dotyczące wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej i strategią UE w dziedzinie biogospodarki
Lasy pokrywają około 40 % obszaru Unii Europejskiej. Są to niezwykłe ekosystemy i cenne zasoby naturalne. Oczekuje się, że aktualna polityka UE ukierunkowana na rozwój biogospodarki i korzystanie z odnawialnych źródeł energii będzie czynnikiem stymulującym zapotrzebowanie na drewno i materiały drewniane, co oznacza nowe możliwości, ale również nowe wyzwania. Jedną z prawdopodobnych konsekwencji będzie intensyfikacja gospodarki leśnej i usuwanie większych ilości biomasy, z czym wiążą się zmiany w ekosystemach leśnych i ich rozmieszczeniu na całym obszarze.Badanie powinno ułatwić Komisji zrozumienie, w jakim stopniu ustalone na poziomie europejskim zasady i wytyczne dotyczące ochrony środowiska na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej są stosowane w obecnych rzeczywistych działaniach w zakresie planowania wykorzystania lasów, gospodarowania lasami i użytkowania terenów; określenie problemowych obszarów i zapobieganie zagrożeniom; oraz sformułowanie obiecujących praktyk i rozwiązań mogących umożliwić zoptymalizowanie gospodarki leśnej w celu uwzględnienia nowego zapotrzebowania na zasoby ekosystemów leśnych przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczniejszej niż dotychczas ochrony tych ekosystemów i ich różnorodności biologicznej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
03/06/2015 00:00
Nie dotyczy
06/07/2015 16:30
07/07/2015 00:00
14/07/2015 16:00
28/07/2015 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 105-189919 Ogłoszenie o zamówieniu 03/06/2015 00:00