Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi bankowe i depozyt funduszy w euro
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
13/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
03/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/001/21
Usługi bankowe i depozyt funduszy w euro
Urząd zamierza zawrzeć umowy o usługi bankowe w celu przechowywania środków z maksymalnie 3 wykonawcami.Urząd może zdeponować u każdego wykonawcy kwotę od 20 000 000 EUR do 50 000 000 EUR. Nie podejmuje się zobowiązań dotyczących salda, które zostanie utrzymane na firmowych rachunkach oszczędnościowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najniższa cena
66112000
ES521
Warunki udziału
Pkt 6.2.3 Zdolność prawna i regulacyjna: oferenci muszą być instytucjami bankowymi. Oferent musi przedstawić należycie podpisane i opatrzone datą przez upoważnionego przedstawiciela oświadczenie w ramach swojej oferty, że posiada zdolność prawną i regulacyjną umożliwiającą prowadzenie działalności niezbędnej do wykonania zamówienia.Wybrany wykonawca musi przedstawić uprawnienie potwierdzające jego zdolność prawną i regulacyjną przed podpisaniem umowy.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 133-352405
Ogłoszenie o zamówieniu
13/07/2021 00:00