Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat dostępu do podstawowych usług: Dowody pochodzące z państw człon...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
23/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
20/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
EMPL/2021/OP/0014
Badanie na temat dostępu do podstawowych usług: Dowody pochodzące z państw członkowskich UE
Celem niniejszego badania jest przyczynienie się do wypełnienia istniejącej luki w wiedzy oraz do lepszego zrozumienia sytuacji we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do każdej z sześciu usług wymienionych w 20. zasadzie Europejskiego filaru praw socjalnych – woda, urządzenia sanitarne, energia, transport, usługi finansowe i usługi łączności cyfrowej. Wykonawca opracuje dla każdego państwa członkowskiego UE kartę dostępu do podstawowych usług. Karta ta powinna zawierać mapowanie usług uznanych za niezbędne w danych państwach członkowskich. Wykonawca opracuje sprawozdanie podsumowujące z analizą sytuacji na poziomie UE-27 oraz porównanie między państwami członkowskimi. Na podstawie zgromadzonych informacji można wyciągnąć wnioski na szczeblu UE dotyczące głównych barier, czynników stymulujących oraz wskazać przykłady dobrych praktyk i środków politycznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79315000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
85320000
79411000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/07/2021 00:00
20/09/2021 12:00
21/09/2021 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 141-371592
Ogłoszenie o zamówieniu
23/07/2021 00:00