Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please be reminded that any communication relating to this procedure can only be done via this eTendering website in the "questions and answers" tab
Tytuł:
Wsparcie działań związanych z mikrobiologią oraz budowanie zdolności skupiającyc...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
21/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
02/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2021/DPR/23477
Wsparcie działań związanych z mikrobiologią oraz budowanie zdolności skupiających się na wirusie Covid-19 i grypie w UE/EOG, na Bałkanach Zachodnich i w Turcji. Wsparcie laboratoryjne, szkolenia i standaryzacja
Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej o zapewnienie wsparcia laboratoryjnego w zakresie nadzoru, gotowości i reagowania na wirusa Covid-19 i grypy, a w szczególności wzmocnienie zdolności w zakresie epidemiologii genomicznej i bioinformatyki dotyczącej zdrowia publicznego poprzez szkolenia interdyscyplinarne, które mają kluczowe znaczenie dla reagowania podczas pandemii lub nieoczekiwanych poważnych zdarzeń w zakresie zdrowia publicznego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
11,300,000.00 EUR
85100000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
21/07/2021 00:00
02/09/2021 16:00
06/09/2021 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Scentralizowane wsparcie laboratoryjne
Celem niniejszej części jest wzmocnienie kompetencji i zdolności laboratoriów i instytucji zdrowia publicznego w zakresie wczesnego wykrywania, nadzorowania i reagowania na wirusy grypy i SARS-CoV-2.
Część 2
Szkolenie w zakresie epidemiologii genomicznej i bioinformatyki dotyczącej zdrowia publicznego
Ogólnym celem szkoleń jest wsparcie krajów w budowaniu ich zdolności w zakresie epidemiologii genomicznej i bioinformatyki na potrzeby zdrowia publicznego oraz zwiększenie interdyscyplinarnej współpracy między bioinformatykami, epidemiologami i mikrobiologami w danym kraju w celu ułatwienia rutynowego wykorzystywania informacji genomicznych do celów nadzoru, gotowości i reagowania na ogniska choroby. Działania przyczynią się również do poprawy wymiany danych i współpracy między publicznymi instytucjami opieki zdrowotnej a ECDC, a wzmożone działania w zakresie tworzenia sieci kontaktów będą sprzyjać współpracy transgranicznej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 139-368660
Ogłoszenie o zamówieniu
21/07/2021 00:00