Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie państw członkowskich w poprawie gospodarowania odpadami w oparciu o oce...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
28/05/2011
Termin nadsyłania ofert:
11/07/2011
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.C.2/SER/2011/0034
Wsparcie państw członkowskich w poprawie gospodarowania odpadami w oparciu o ocenę działalności państw członkowskich.
Cele zamówienia obejmują pomoc Komisji w: (i) określeniu zestawu obiektywnych kryteriów na potrzeby oceny praktyk gospodarowania odpadami w państwach członkowskich, w oparciu o aktualne wymogi prawne; (ii) analizie rzeczywistej sytuacji „w terenie” w dziedzinie gospodarowania odpadami w państwach członkowskich, na tle krajowych planów gospodarowania odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz w określeniu potencjalnych braków w dziedzinie praktyk gospodarowania odpadami w państwach członkowskich, które to braki mogłyby prowadzić do niezgodności z unijnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpadów, w szczególności hierarchią postępowania z odpadami oraz celami; oraz (iii) zaproponowaniu zestawu zaleceń („map drogowych”) odnoszących się do wspomnianych braków, które mogłyby pomóc mniej wydajnym państwom członkowskim w podniesieniu ich pozycji w ramach hierarchii postępowania z odpadami.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
28/05/2011 00:00
11/07/2011 00:00
11/07/2011 16:00
25/07/2011 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2011/S 103-168009
Ogłoszenie o zamówieniu
28/05/2011 00:00