Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Projekt „Horyzont Europa”: Normy UAS
Instytucja zamawiająca:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
22/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
02/12/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
EASA.2021.HVP.22
Projekt „Horyzont Europa”: Normy UAS
W 2019 Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) sfinansowała projekt AW-Drone, którego celem jest przyczynienie się do bezpiecznego stosowania bezzałogowych systemów powietrznych poprzez wsparcie trwającego procesu regulacyjnego UE w celu określenia standardów i procedur technicznych. Ocena przedstawiona w projekcie AW-Drones nie obejmowała oceny zawartości technicznej w celu ustalenia, czy normy są odpowiednie do osiągnięcia celu w zakresie bezpieczeństwa zawartego w przepisach powiązanych. Niniejsze zamówienie na badania powinno koncentrować się na ocenie technicznej norm wymienionych w dokumencie URDP i zalecanych przez projekt AW Drones oraz nowe normy wprowadzone przez EUSCG w ramach jego regularnej aktualizacji. Ponadto w ramach badania należy określić potencjalne nowe normy, oprócz tych wymienionych w URDP, aby wykazać zgodność z rozdziałami 2, 3 i 4 oraz z załącznikiem 3 do rozporządzenia w sprawie przestrzeni kosmicznej, ocenić normy i przedstawić EASA zalecenie dotyczące ich dopuszczalności jako środka zgodności.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Najlepsza relacja jakości do ceny
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
73000000
DEA23
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
22/07/2021 00:00
02/12/2021 12:00
03/12/2021 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 228-598982
Sprostowanie
24/11/2021 00:00
2021/S 140-371425
Ogłoszenie o zamówieniu
22/07/2021 00:00