Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Równouprawnienie płci i włączanie problematyki równouprawnienia płci w główny nu...
Instytucja zamawiająca:
European Institute for Gender Equality
Data publikacji w witrynie TED:
28/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
14/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
EIGE/2021/OPER/09
Równouprawnienie płci i włączanie problematyki równouprawnienia płci w główny nurt naprawy po Covid-19
Ogólny celOgólnym celem badania jest ocena reakcji UE na pandemię Covid-19 z perspektywy płci.Cel(e) szczegółowy(e)Cel szczegółowy 1: zapewnienie ogólnej oceny wpływu rozporządzenia RRF w kontekście płci oraz określenie możliwości i wyzwań związanych z równością płci i włączaniem problematyki płci do głównego nurtu polityki w ustalonych ramach RRF (perspektywa prawna);Cel szczegółowy 2: przeanalizowanie, w jaki sposób cele RRF w zakresie równouprawnienia płci zostały uwzględnione w RRP 27 państw członkowskich UE (perspektywa polityczna);Cel szczegółowy 3: ocena wpływu wybranych środków polityki krajowej powiązanych z Covid-19 (np. podatków i korzyści) na różnice płci w dochodach i zarobkach w 27 państwach członkowskich UE (perspektywa ekonomiczna).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
320000.00 EUR
320000.00 EUR
73110000
LT
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/07/2021 00:00
14/09/2021 10:00
15/09/2021 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 144-381681
Ogłoszenie o zamówieniu
28/07/2021 00:00