Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące analizy, opracowania i przetestowania niepowtarzalnego identyf...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
29/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
18/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
459/PP/GRO/IMA/15/118319.
Badanie dotyczące analizy, opracowania i przetestowania niepowtarzalnego identyfikatora wzoru (UFI) dla informacji, które mają być przekazywane ośrodkom zatruć zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...
Celem zamówienia na usługi jest zapewnienie Komisji Europejskiej narzędzi do wspierania utworzenia elektronicznej wersji niepowtarzalnego identyfikatora wzoru (UFI), który ma być wykorzystywany w ramach przekazywania informacji związanych ze składem chemicznym niebezpiecznych mieszanin.Efekty pracy będącej przedmiotem zamówienia są trojakie:(i) analiza dostępnych opcji bezpiecznej i jednoznacznej identyfikacji danej mieszaniny poprzez UFI oraz zaprojektowanie i utworzenie oprogramowania do generowania UFI (na podstawie istniejącej wersji już dostępnej w internecie);(ii) określenie zasobów informatycznych niezbędnych do hostingu oprogramowania w wysoce wydajny i bezpieczny sposób, na stronie internetowej, a także utrzymanie oprogramowania w pełnej funkcjonalności pod przewidzianym obciążeniem oraz przetestowanie jego solidności;(iii) określenie potencjalnych interakcji ze zharmonizowanym formatem XML do przekazywania danych do ośrodków zatruć oraz z bazami danych krajowych/regionalnych ośrodków zatruć.Ponadto w ramach badania zostanie zapewnione doradztwo i instruktaż dla użytkowników generatora UFI, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
29/07/2015 00:00
18/09/2015 23:59
18/09/2015 23:59
25/09/2015 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 144-265084
Ogłoszenie o zamówieniu
29/07/2015 00:00