Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa i aktualizacja danych do sekcji „wymogi” i „podatki wewnętrzne” w witryn...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
11/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
11/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
Trade15/A3/14.
Dostawa i aktualizacja danych do sekcji „wymogi” i „podatki wewnętrzne” w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dla eksporterów Komisji Europejskiej
Część 1: zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację ogólnych i szczegółowych wymogów importowych w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dla eksporterów DG ds. Handlu.Część 2: zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację danych dotyczących unijnych podatków wewnętrznych w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dla eksporterów DG ds. Handlu.Witryna internetowa serwisu informacyjnego dla eksporterów znajduje się pod adresem: http://exporthelp.europa.euBaza danych z zakresu wymogów i podatków wewnętrznych stanowi część tej witryny internetowej i jest dostępna za pośrednictwem wspólnego formularza po wybraniu „My export”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
11/07/2015 00:00
Nie dotyczy
11/09/2015 16:00
17/09/2015 00:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zamówienie na dostarczenie danych i aktualizację sekcji ogólnych i szczegółowych wymogów importowych w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dla eksporterów Komisji Europejskiej
Część 1 obejmuje wszystkie informacje dotyczące:a) przeglądu procedur importowych;b) ogólnych wymogów (w tym wzorów formularzy obowiązujących w przypadku importu towarów do UE);c) szczegółowych wymogów, objaśnień i informacji łączących objaśnienia z 8-cyfrowymi kodami nomenklatury scalonej (CN) oraz krajem pochodzenia produktu (z uwzględnieniem ewentualnych wyjątków).
Część 2
Zamówienie na dostarczanie i systematyczną aktualizację danych dotyczących unijnych podatków wewnętrznych i akcyzowych, które są dostępne w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dla eksporterów Komisji...
Materiały wymagane w ramach części 2 obejmują wszystkie informacje dotyczące podatków wewnętrznych UE i państw członkowskich:a) przegląd wewnętrznych systemów opodatkowania oraz dane kontaktowe właściwych organów poszczególnych państw członkowskich i wszelkie inne informacje, które mogą być przydatne dla użytkowników;b) specjalne podatki wewnętrzne mające zastosowanie w każdym z państw członkowskich UE do towarów importowanych z krajów będących partnerami handlowymi UE, na podstawie 8-cyfrowego kodu CN. Dane te obejmują:(i) stawki VAT;(ii) podatek akcyzowy i inne cła mające zastosowanie do szeregu produktów, np. napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów na bazie oleju mineralnego;c) proponowane projekty istotnych zmian w zakresie opodatkowania, które będą umieszczane w sekcji „What’s new” witryny internetowej serwisu informacyjnego dla eksporterów, należy dostarczać w formie odrębnych dokumentów.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 132-241785
Ogłoszenie o zamówieniu
11/07/2015 00:00