Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Instrument wsparcia na rzecz biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmow...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Data publikacji w witrynie TED:
15/10/2021
Termin nadsyłania ofert:
29/11/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
AGRI/2021/OP/0005
Instrument wsparcia na rzecz biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej
Biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej polegają na wsparciu sieci, potrzebnym w okresie wieloletnich ram finansowych 2021-2027, w odniesieniu do funduszy dostępnych na inwestycje w zakresie łączy szerokopasmowych w ramach EFRD, EFRROW, instrumentu „Łącząc Europę” i RRF.Wykonawca będzie wspierał te biura w osiąganiu celów UE w zakresie łączności. Instrument wsparcia będzie wspierał biura w ich misji jako „warunku podstawowego” przydziale funduszy UE.Instrument wsparcia obejmuje między innymi:1. Zapewnienie sieci biur wiedzy na potrzeby realizacji projektów dotyczących szybkich łączy szerokopasmowych.2. Zwiększenie inwestycji w sieci szerokopasmowe w zakresie eliminowania różnic regionalnych.3. Realizacja celów UE w zakresie gigabitów poprzez inwestycje w infrastrukturę.4. Zapewnienie rozwiązań w zakresie braku planowania i zdolności na potrzeby wdrożenia sieci szerokopasmowych.5. Dostarczenie Komisji informacji na temat kwestii łączy szerokopasmowych związanych z zadaniami, które należy wykonać.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
4995000.00 EUR
4995000.00 EUR
79410000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
01/12/2021 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 201-520869
Ogłoszenie o zamówieniu
15/10/2021 00:00