Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Tytuł:
Zbadanie możliwości rozszerzenia systemu NER300
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
26/06/2015
Termin nadsyłania ofert:
04/09/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Zbadanie możliwości rozszerzenia systemu NER300
Program NER300 jest jednym z największych systemów finansowania projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii niskoemisyjnych na skalę komercyjną i przyczynia się do realizacji szeregu unijnych polityk i strategii klimatycznych i energetycznych.W swoich konkluzjach na temat ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 Rada Europejska stwierdza, że „istniejący instrument finansowania NER300 zostanie przedłużony, w tym z przeznaczeniem na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla i na odnawialne źródła energii, a jego zakres zostanie rozszerzony o innowacje w zakresie technologii niskoemisyjnych w sektorach przemysłowych, a początkowa pula zostanie zwiększona do 400 000 000 uprawnień (NER400)”.Niniejsze zamówienie ma dwa cele: po pierwsze, wykonawca przeanalizuje efekty wprowadzenia zasad określonych w decyzji w sprawie NER300; po drugie, wykonawca dokona, w możliwym zakresie, porównania z alternatywnymi rozwiązaniami, przedstawi propozycje aktualizacji wymogów w koniecznym zakresie, uzupełni wymogi w celu ich dostosowania do wytycznych Rady Europejskiej oraz przedstawi wnioski dotyczące najlepszego podejścia w decyzji w sprawie rozszerzonego instrumentu NER300 i powiązanych dokumentach. Zamówienie obejmie również określone zadania w aspekcie przemysłowym rozszerzonego programu NER300.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
26/06/2015 00:00
Nie dotyczy
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 160-293152 Sprostowanie 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Ogłoszenie o zamówieniu 26/06/2015 00:00