Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Poprawa niezawodności pomieszczeń mieszczących pośrednie punkty rozdzielcze w bu...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
26/06/2015
Termin nadsyłania ofert:
21/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
06D30/2015/M019.
Poprawa niezawodności pomieszczeń mieszczących pośrednie punkty rozdzielcze w budynkach im. Louise Weiss, Salvadora de Madariagi, Winstona Churchilla i Pierre'a Pflimlina w Strasburgu
Poprawa niezawodności pomieszczeń SDF (mieszczących pośrednie punkty rozdzielcze — ang. Sub-Distribution Frame, SDF) w budynkach im. Louise Weiss (LOW), Winstona Churchilla (WIC), Salvadora de Madariagi (SDM), Pierre'a Pflimlina (PFL) Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.We wszystkich budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu znajduje się 88 pomieszczeń SDF.Pomieszczenia są podzielone w następujący sposób:— budynek im. Louise Weiss:wieżowiec: 36;ERP: 37,— budynek im. Winstona Churchilla: 8,— budynek im. Salvadora de Madariagi: 4,— budynek im. Pierre'a Pflimlina: 3.Celem niniejszego projektu jest:— zapewnienie zasilania energią elektryczną w pomieszczeniach SDF, koniecznego do działania instalacji Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC).Moc zasilania energią elektryczną musi uwzględniać zapas na rozszerzenie instalacji o 25 %, wnioskowany przez DG ITEC. Zostanie wykonana nowa dystrybucja zasilania w ramach zasilania awaryjnego UPS i zasilania normalnego/awaryjnego zespołów dystrybucji zasilania (PDU) szaf typu rack. W ramach nowej dystrybucji nie zostanie podłączony żaden nowy element,— zapewnienie klimatyzacji koniecznej do uzyskania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach SDF zgodnie z wytycznymi DG ITEC.Podczas robót związanych z klimatyzacją oferenci powinni przyjąć tryb operacyjny, który umożliwi utrzymanie działania redundantnych szaf klimatyzacyjnych do czasu uruchomienia nowych głównych szaf klimatyzacyjnych. Wspomniany tryb operacyjny należy przedstawić w opisie technicznym.W przypadku konieczności zatrzymania 2 szaf klimatyzacyjnych (głównej i redundantnej), oferenci powinni zadbać o utrzymanie wyznaczonej temperatury w pomieszczeniach SDF objętych robotami na czas odcięcia wspomnianych szaf klimatyzacyjnych za pomocą środków, które uznają za stosowne (np. zastosowanie tymczasowych przenośnych klimatyzerów).Oferenci powinni wyznaczyć osobę odpowiedzialną, która będzie dyżurowała w trakcie sesji plenarnych przez cały okres trwania robót.Zadaniem tej osoby będzie bezzwłoczne interweniowanie w przypadku usterek technicznych w pomieszczeniach SDF będących przedmiotem robót, aby zapewnić ciągłość usług podczas sesji. Musi posiadać doskonałą znajomość robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.Oferenci będą odpowiadać za syntezę planów ze wszystkich rozdziałów i muszą przedstawić te plany wraz z rozpoczęciem zadania EXE.Termin realizacji zamówienia wynosi 374 dni robocze, łącznie z okresem usuwania usterek, licząc od daty przesłania polecenia rozpoczęcia.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
26/06/2015 00:00
Nie dotyczy
21/09/2015 23:59
25/09/2015 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 121-219792 Ogłoszenie o zamówieniu 26/06/2015 00:00