Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie operacyjne w zakresie monitorowania i prognozowania wielkości zbiorów (...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Data publikacji w witrynie TED:
08/11/2021
Termin nadsyłania ofert:
12/01/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2021/OP/1920
Wsparcie operacyjne w zakresie monitorowania i prognozowania wielkości zbiorów (MARSOP)
Wdrażając art. 22 rozporządzenia horyzontalnego do wspólnej polityki rolnej REG (2013) 1306 w sprawie monitorowania zasobów rolnych (MARS), JRC.D.5 dostarcza DG AGRI terminowych, niezależnych i wysokiej jakości informacji na temat stanu i rozwoju upraw, w tym prognoz ilościowych dotyczących plonów i produkcji rolnej w UE i krajach sąsiadujących. Informacje te są wykorzystywane przez DG AGRI w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i podejmowania decyzji na rynkach rolnych.Usługi operacyjne utrzymują działanie i dalszy rozwój systemu prognozowania zbiorów upraw MARS (MCYFS) w centrum działań związanych z monitorowaniem upraw w JRC.W ramach niniejszego zamówienia usługi operacyjne systemu prognozowania zbiorów upraw MARS (MCYFS) są podzielone na trzy części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
3
Umowa ramowa
7500000.00 EUR
77100000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/11/2021 00:00
12/01/2022 16:00
13/01/2022 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji agrometeorologicznych
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji agrometeorologicznych.
Część 2
Gromadzenie i przetwarzanie danych satelitarnych
Gromadzenie i przetwarzanie danych satelitarnych.
Część 3
Przetwarzanie i wizualizacja informacji agronomicznych na podstawie modeli i statystyk upraw
Przetwarzanie i wizualizacja informacji agronomicznych na podstawie modeli i statystyk upraw.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 230-601957
Sprostowanie
26/11/2021 00:00
2021/S 216-567409
Ogłoszenie o zamówieniu
08/11/2021 00:00
Powiązane zaproszenie do składania ofert
Numer referencyjny przetargu Tytuł Rodzaj ogłoszenia
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Wsparcie operacyjne w zakresie monitorowania i prognozowania wielkości zbiorów (...
Wstępne ogłoszenie informacyjne