Szczegóły ogłoszenia o przetargu

NEW TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS: 8/9/2015. A corrigendum will be published in TED. - 18/08/2015: Two new annexes n. 5 (Financial bid :scenario 1 and scenario 2) are now available. 28/08/2015 Important clarifications about the financial offer have been given in question/answer n. 23
Tytuł:
Umowa ramowa o współpracę międzynarodową w zakresie polityki w dziedzinie przemy...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
09/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
08/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/COSME/2015/006
Umowa ramowa o współpracę międzynarodową w zakresie polityki w dziedzinie przemysłu i MŚP
EASME zamierza zawrzeć umowę ramową „w systemie kaskadowym” obejmującą 4 oferentów, którzy uzyskają największą liczbę punktów; przedmiotem umowy będzie współpraca z państwami spoza UE w obszarach kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, obejmujących takie dziedziny jak współpraca regulacyjna, surowce, przestrzeń kosmiczna/GNSS, turystyka, zamówienia publiczne itp.Zaproszenie do składania ofert ma na celu wyłonienie wykonawcy mogącego zapewnić dostęp do zewnętrznych ekspertów — wyrażony w osobodniach — który będzie wykorzystywany na żądanie na podstawie wniosków o poszczególne usługi. Treść i budżet poszczególnych zamówień udzielanych w oparciu o takie wnioski będą określane szczegółowo przed przystąpieniem do realizacji tych zamówień. Wnioski o usługi będą zawierać dokładne informacje na temat charakteru zamawianych prac, tj. rodzaju analizy, organizacji wydarzenia, zakresu prac z uwzględnieniem środków, jakie mają zostać przydzielone do ich realizacji, dokładnego czasu realizacji, a także wymaganego formatu sprawozdań itp.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
09/07/2015 00:00
Nie dotyczy
08/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 159-291559
Sprostowanie
19/08/2015 00:00
2015/S 133-244604
Sprostowanie
14/07/2015 00:00
2015/S 130-238687
Ogłoszenie o zamówieniu
09/07/2015 00:00