Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Opracowanie planów działania na potrzeby działań dotyczących: a) ulepszenia ocen...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/10/2021
Termin nadsyłania ofert:
18/01/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/ED/2021/01
Opracowanie planów działania na potrzeby działań dotyczących: a) ulepszenia oceny ryzyka środowiskowego związanego z chemikaliami dla owadów zapylających; b) zastosowania metod omicznych i bioinformatycznych
Celem niniejszej procedury jest udzielenie dwóch bezpośrednich zamówień na wykonanie konkretnych zadań w ściśle wyznaczonym czasie, jak określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu:a) opracowanie oceny ryzyka środowiskowego substancji chemicznych odnośnie do owadów zapylających; orazb) stosowanie metod omicznych i bioinformatycznych: w kierunku oceny ryzyka nowej generacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Zamówienie publiczne
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
1,000,000.00 EUR
73110000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/10/2021 00:00
18/01/2022 14:30
19/01/2022 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Opracowanie planu działania na rzecz ulepszenia oceny ryzyka środowiskowego związanego z substancjami chemicznymi odnośnie do owadów zapylających
Głównym celem planu działania dla niniejszej części jest wskazanie najnowszych istotnych badań i wydarzeń związanych z oceną ryzyka, które mogą wymagać rozważenia przy przeprowadzaniu ocen ryzyka środowiskowego pestycydów chemicznych odnośnie do owadów zapylających.Plan działania musi również określać odpowiednie potrzeby rozwojowe ERA dla owadów zapylających, które wymagają dodatkowego wkładu badawczego. Informacje te muszą być istotne dla konsolidacji, aktualizacji i harmonizacji metod stosowanych przez ERA w zakresie pestycydów chemicznych odnośnie do owadów zapylających oraz w celu opracowania i wdrożenia podejścia opartego na systemach na rzecz ERA odnośnie do owadów zapylających.
Część 2
Opracowanie planu działania w zakresie stosowania metod omicznych i bioinformatycznych: w kierunku oceny ryzyka nowej generacji
Głównym celem planu działania dla niniejszej części jest określenie priorytetów EFSA w zakresie szerokiej integracji omicznych i powiązanych podejść bioinformatycznych w dziedzinie regulacji żywności (do 2030 r.) w celu wsparcia przejścia na ocenę ryzyka nowej generacji. Działanie w tym zakresie będzie również promować wdrażanie strategii EFSA na lata 2021-2027.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 237-623056
Sprostowanie
07/12/2021 00:00
2021/S 198-515279
Ogłoszenie o zamówieniu
12/10/2021 00:00