Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Sprawdzanie zgodności z prawem środków podjętych przez państwa członkowskie w ce...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
12/06/2012
Termin nadsyłania ofert:
06/08/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.A.2/FRA/2012/0032
Sprawdzanie zgodności z prawem środków podjętych przez państwa członkowskie w celu transponowania dyrektyw w dziedzinie środowiska i zmiany klimatu oraz oceny techniczne zgodności państw członkowskich z unijnymi przepisami...
Umowa ramowa obejmuje 2 części: pierwsza część (80 % całkowitej wartości zamówienia) dotyczy analiz zgodności z prawem środków podjętych przez państwa członkowskie w celu transponowania dyrektyw zawierających przepisy UE dotyczące środowiska i zmiany klimatu; część druga dotyczy analiz pomocy technicznej, tj. analiz zawierających techniczną i prawną ocenę informacji otrzymywanych przez Komisję w kontekście skarg, wstępnego postępowania i właściwego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom, albo też w kontekście zobowiązań z zakresu działalności sprawozdawczej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
12/06/2012 00:00
Nie dotyczy
06/08/2012 16:00
20/08/2012 00:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Sprawdzanie zgodności z prawem
Analizy oceniające zgodność z prawem środków podjętych przez państwa członkowskie w celu transponowania dyrektyw ustanawiających przepisy w obszarze środowiska i zmiany klimatu.
Część 2
Ocena techniczna
Analizy zawierające techniczną i prawną ocenę informacji otrzymywanych przez Komisję w kontekście skarg, wstępnego postępowania lub postępowania właściwego w sprawie uchybienia zobowiązaniom lub w kontekście zobowiązań z zakresu działalności sprawozdawczej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 110-182015
Ogłoszenie o zamówieniu
12/06/2012 00:00