Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that questions submitted between 23.12.2021-09.01.2022 will be answered from the 10.01.2022.
Tytuł:
Eksperyment behawioralny z udziałem rolników
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Data publikacji w witrynie TED:
02/12/2021
Termin nadsyłania ofert:
26/01/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/SVQ/2021/OP/2814
Eksperyment behawioralny z udziałem rolników
JRC przeprowadzi eksperyment z rolnikami, dotyczący synergii lub efektu wypychania w ramach tych dwóch dobrowolnych systemów objętych zieloną architekturą WPR po 2020 r. Eksperyment obejmie kilka państw członkowskich, przy zachowaniu pewnej równowagi geograficznej. Najlepiej byłoby rozszerzyć zakres geograficzny na inne państwa członkowskie niż te już zbadane (Hiszpania, Niemcy i Polska); niemniej jednak interesujące byłoby zachowanie jednego z nich w celu umożliwienia porównania z wcześniejszymi wynikami.Projekt kontekstu doświadczalnego obejmie ustalenia dotyczące korzyści środowiskowych płynących z praktyk rolniczych w ramach metaanalizy przeprowadzonej przez JRC oraz mobilizację wiedzy specjalistycznej Sieci Badawczej ds. Eksperymentów Gospodarczych na rzecz WPR w celu zwiększenia solidności i rzetelności eksperymentu, przy jednoczesnym wspieraniu partnerstw i rozpowszechniania najlepszych praktyk.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
160000.00 EUR
160000.00 EUR
73110000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73300000
73110000
73200000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
02/12/2021 00:00
26/01/2022 16:00
27/01/2022 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 234-615163
Ogłoszenie o zamówieniu
02/12/2021 00:00