Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi telekomunikacyjne
Instytucja zamawiająca:
European Training Foundation (ETF)
Data publikacji w witrynie TED:
27/10/2021
Termin nadsyłania ofert:
06/12/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
21ETF24
Usługi telekomunikacyjne
Usługi telekomunikacyjne dla placówki ETF w Turynie oraz personelu ETF obejmujące usługi internetowe i bezpośrednie przekierowywanie do Microsoft Teams (część 1) i usługi mobilne — usługi głosowe i dane (część 2).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
2
Umowa ramowa
1500000.00 EUR
64200000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
27/10/2021 00:00
06/12/2021 11:00
07/12/2021 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi internetowe i bezpośrednie przekierowywanie do Microsoft Teams
Zob. adres internetowy podany w pkt I.3).
Część 2
Usługi mobilne – usługi głosowe i dane
Zob. adres internetowy podany w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 230-601938
Sprostowanie
26/11/2021 00:00
2021/S 209-545962
Ogłoszenie o zamówieniu
27/10/2021 00:00