Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
15.ESI.OP.067 Technologie fotoniczne z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
29/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
19/10/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
15.ESI.OP.067.
15.ESI.OP.067 Technologie fotoniczne z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RPT)
Celem badania jest przeanalizowanie aktualnego stanu techniki w dziedzinie fotoniki z wykorzystaniem częstotliwości radiowych i powiązanych optycznych przetworników analogowo-cyfrowych (ADC), określenie obecnego i możliwego do osiągnięcia w niedalekiej przyszłości poziomu rozwoju (poziomu gotowości technologicznej), jak również dostępności przedmiotowej technologii, przeanalizowanie potencjalnej mapy drogowej, skutków i korzyści wynikających z integracji ze związanymi z wojskiem systemami czujników, opracowanie informacji dotyczących pracy koniecznej do osiągnięcia wyższego poziomu gotowości technologicznej i doprowadzenia do dostępności przedmiotowej technologii w Europie. Ostatecznym celem badania jest także określenie działań wymagających aktywności w zakresie badań i technologii w dziedzinie obronności oraz niezbędnych inwestycji w perspektywie krótko-, średnio- oraz długoterminowej do 15 lat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
29/07/2015 00:00
Nie dotyczy
19/10/2015 17:00
20/10/2015 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 182-328515
Sprostowanie
19/09/2015 00:00
2015/S 144-265069
Ogłoszenie o zamówieniu
29/07/2015 00:00