Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług walidacji mapowania w ramach usługi zarządzania...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
15/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
03/09/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Umowa ramowa o świadczenie usług walidacji mapowania w ramach usługi zarządzania sytuacjami wyjątkowymi programu Copernicus
Usługa zarządzania sytuacjami wyjątkowymi w ramach programu Copernicus, będąca kontynuacją początkowej fazy realizacji GMES, jest usługą operacyjną oferowaną autoryzowanym użytkownikom zajmującym się zarządzaniem kryzysowym w państwach członkowskich UE, użytkownikom w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, użytkownikom z dyrekcji generalnych Komisji oraz uczestniczącym agencjom wykonawczym i podmiotom świadczącym międzynarodową pomoc humanitarną.Usługa zarządzania sytuacjami wyjątkowymi (EMS) polega przede wszystkim na aktywacji przez autoryzowanego użytkownika terminowych i dokładnych informacji pochodzących z danych sensorycznych z obrazów satelitarnych lub zdjęć lotniczych na wszystkich etapach cyklu zarządzania sytuacjami wyjątkowymi. Informacje zgromadzone przez serwis mogą być wykorzystywane w formie dostarczonej przez wykonawcę (np. w formie map cyfrowych lub drukowanych) lub mogą być kojarzone z innymi źródłami danych [np. jako zbiory cyfrowych zapisów w systemie informacji geograficznej (GIS)] na potrzeby analizy i procesów decyzyjnych osób odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach zagrożenia.Świadczenie usługi zarządzania sytuacjami wyjątkowymi w ramach programu Copernicus obejmuje 4 różne moduły:1. szybkie mapowanie EMS:dostarczanie na wniosek i w krótkim czasie informacji geoprzestrzennych w celu wsparcia działań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezwłocznie po wystąpieniu sytuacji kryzysowej;2. mapowanie EMS w związku z zagrożeniem i odbudową:dostarczanie na wniosek informacji geoprzestrzennych w celu wsparcia działań związanych z zarządzaniem sytuacjami wyjątkowymi na poszczególnych etapach cyklu takiego zarządzania, niezwiązanych z koniecznością natychmiastowej reakcji. Dostarczane informacje dotyczą przede wszystkim etapów zapobiegania, gotowości i odbudowy;3. walidacja mapowania EMS:weryfikacja próby materiałów opracowanych w rezultacie świadczenia usług szybkiego mapowania w ramach EMS programu Copernicus lub usług mapowania w sytuacjach zagrożenia i odbudowy w ramach EMS programu Copernicus; obejmuje ona zewnętrzną kontrolę jakości, walidację treści informacji tematycznych oraz porównanie z alternatywnymi źródłami informacji związanych z sytuacją kryzysową;4. wczesne ostrzeganie EMS:jego pierwszym elementem składowym jest europejski system ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym (EFAS), który wnosi wartość dodaną w postaci informacji dla krajowych służb hydrologicznych oraz zapewnia unikalny przegląd aktualnej i prognozowanej sytuacji powodziowej.Niniejszy przetarg dotyczy modułu 3: walidacji mapowania EMS.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 134-246629
Ogłoszenie o zamówieniu
15/07/2015 00:00