Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Kształcenie w zakresie przywództwa i zarządzania
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
29/11/2021
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1643
Kształcenie w zakresie przywództwa i zarządzania
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest podpisanie wielokrotnych umów ramowych (w systemie kaskadowym) o zapewnienie członkom personelu EBI doświadczeń w zakresie kształcenia w zakresie przywództwa i zarządzania. Doświadczenia to będą oparte na nowym modelu przywództwa, który został niedawno zatwierdzony przez kierownictwo wyższego szczebla EBI. Tym samym zastąpią one obecnie istniejące programy. Wymagane usługi podzielono na trzy następujące części:— część 1: podstawowe kształcenie się w zakresie przywództwa i zarządzania,— część 2: zaawansowane kształcenie się w zakresie przywództwa i zarządzania,— część 3: kształcenie się w zakresie przywództwa na wyższym szczeblu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
3
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5000000.00 EUR
80500000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
29/11/2021 00:00
31/01/2022 15:00
01/02/2022 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Kształcenie w zakresie podstaw przywództwa i zarządzania
Program „Podstawy przywództwa i zarządzania”: usługi świadczone w ramach niniejszego programu obejmują szkolenia mające na celu rozwój kompetencji w zakresie zarządzania innymi osobami i przechodzenia od roli specjalisty do roli lidera zespołu.
Część 2
Kształcenie w zakresie zaawansowanego przywództwa i zarządzania
Kształcenie w zakresie zaawansowanego przywództwa i zarządzania: usługi świadczone w ramach tej części obejmują szkolenia pomagające menedżerom stać się liderami.
Część 3
Kształcenie się w zakresie przywództwa na wyższym szczeblu
Kształcenie kadry kierowniczej wyższego szczebla: zakres tej części wchodzą szkolenia mające pomóc w rozwoju kompetencji w zakresie systemów przywództwa oraz kompleksowości, strategii i wizji, a także transformacji przywództwa.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 250-658610
Sprostowanie
24/12/2021 00:00
2021/S 231-607498
Ogłoszenie o zamówieniu
29/11/2021 00:00