Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zasobooszczędne strategie polityczne ukierunkowane na łagodzenie skutków zmian k...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
09/06/2012
Termin nadsyłania ofert:
20/07/2012
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Zasobooszczędne strategie polityczne ukierunkowane na łagodzenie skutków zmian klimatu związanych z użytkowaniem gruntów
Celem ekspertyzy jest zaproponowanie ram polityki odpowiednio dostosowanej do optymalnego ograniczania emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów, a równocześnie maksymalizacji usuwania dwutlenku węgla, przez propagowanie 4 głównych możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu w sposób spójny i konsekwentny, przy jednoczesnym zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym. W tych 4 możliwych rozwiązaniach zakłada się wykorzystywanie gruntów do produkcji biomasy z myślą o zastępowaniu energii pozyskiwanej z paliw kopalnych oraz zastępowaniu materiałów/produktów związanym z pozyskanymi produktami drzewnymi i innymi biomateriałami/biochemikaliami, a także użytkowanie gruntów w sposób pozwalający na zwiększanie ogólnych zasobów węgla na ziemi w glebie, żywej biomasie na powierzchni i pod powierzchnią gruntu oraz w ściółce/martwej materii organicznej. Skuteczne wdrażanie ram polityki powinno być przewidziane na okres do roku 2030.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
09/06/2012 00:00
Nie dotyczy
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 109-180454
Ogłoszenie o zamówieniu
09/06/2012 00:00