Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Prowadzenie stołówki i kawiarni, usługi gastronomiczne oraz usługi związane z po...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
14/07/2015
Termin nadsyłania ofert:
26/08/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/CORSER/2015/09.
Prowadzenie stołówki i kawiarni, usługi gastronomiczne oraz usługi związane z podawaniem kawy i innych napojów podczas spotkań
Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert obejmuje zawarcie umowy ramowej oraz udzielenie koncesji na usługi na okres 1 roku z maksymalnie 3-krotnym automatycznym przedłużeniem na łączny okres nieprzekraczający 4 kolejnych lat; umowa ramowa i koncesja na usługi są przeznaczone dla podmiotu gospodarczego zdolnego świadczyć następujące usługi:A) w siedzibie głównej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), via Carlo Magno 1/A, Parma:— prowadzenie stołówki i kawiarni,— dostawa dystrybutorów wody (i butli z wodą) na piętra i do sal posiedzeń;B) w siedzibie głównej EFSA, via Carlo Magno 1/A i/lub w Palazzo Ducale, Parma: — podawanie kawy i innych napojów podczas spotkań,— usługi gastronomiczne podczas wydarzeń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
14/07/2015 00:00
Nie dotyczy
26/08/2015 23:59
02/09/2015 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 133-244605 Ogłoszenie o zamówieniu 14/07/2015 00:00