Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa COM 2015
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Data publikacji w witrynie TED:
19/08/2015
Termin nadsyłania ofert:
26/10/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Umowa ramowa COM 2015
Umowa ramowa z krótkoterminowymi umowami o usługi polegające na dokonywaniu ocen, prowadzeniu działań komunikacyjnych i organizowaniu wydarzeń w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju. Umowa ramowa zostanie zawarta z kilkoma podmiotami gospodarczymi na okres 2 lat z możliwością 1-krotnego wznowienia na maksymalnie 2 lata.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
19/08/2015 00:00
Nie dotyczy
19/10/2015 23:59
Nie dotyczy
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Ocena Oceny strategii i programów współpracy geograficznej (pomiędzy regionami/krajami); oceny tematyczne obejmujące wiele krajów; oceny wybranych kwestii z zakresu polityki oraz sposobów udzielania pomocy, w szczególności działań w zakresie wsparcia budżetowego. Wsparcie rozpowszechniania rezultatów: wnioski i zalecenia na podstawie ocen, wsparcie rozwoju odpowiednich podejść metodycznych i narzędzi do oceny.Oceny obejmą strategie UE na całym świecie oraz będą wymagać gruntownej znajomości unijnej metodyki dokonywania ocen i podejścia Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD do oceny działań w zakresie wsparcia budżetowego. Obydwa te aspekty ocen są opisane na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Część 2 Sprzęt komunikacyjny Niniejsza część obejmuje działania komunikacyjne, w szczególności kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa, usługi mediów społecznościowych, tworzenie nowych lub rozwój istniejących witryn internetowych i baz danych oraz strategie komunikacyjne i strategie zapewniania widoczności. Działania te mogą być prowadzone w krajach korzystających z pomocy w ramach współpracy międzynarodowej lub pomocy zewnętrznej.
Część 3 Organizacja wydarzeń Usługi w tej części obejmują logistyczną organizację wydarzeń, które mogą odbywać się w obrębie Unii Europejskiej lub poza nią. Wydarzenia te są organizowane głównie w kontekście wdrażania środków pomocy w ramach współpracy międzynarodowej lub pomocy zewnętrznej i mogą wymagać zapewnienia następujących usług: transport uczestników, rezerwacja miejsc hotelowych i sal konferencyjnych, tłumaczenia ustne, obsługa gastronomiczna, działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa itd.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 198-358450 Sprostowanie 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Ogłoszenie o zamówieniu 19/08/2015 00:00